• Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge

    KLB Midt-Norge er et ressurssenter for helsepersonell som arbeider med palliasjon.

    Denne siden skal fases ut. Du finner vår nye side på stolav.no.

    Kompetansesenter i lindrende behandling, Midt-Norge
     


 

 


 


 


  • You matter because you are you, and you matter to the end of your life. We will do all we can not only to help you die peacefully, but also to live until you die.–Dame Cicely Saunders, grunnlegger av hospicebevegelsen i Storbritannia